Automatyczny miękczacz wody Blu T

Twarda woda zawiera rozpuszczone minerały a 

wśród nich m.in. związki Wapnia (Ca) i 

magnezu (Mg). Jony wapnia i magnezu powodują

osadzanie się kamienia, który jest szkodliwy dla

urządzeń mających kontakt z wodą lub parą.

Zmiękczanie wody jest procesem, podczas którego

 z wody usuwane są wszystkie związki Wapnia i 

Magnezu odpowiedzialne za twardość wody.

Podczas przepływu wody przez kolumnę ze złożem

jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane

przez cząsteczki żywicy. Gdy zdolność jonowymienna

złoża żywicy zostanie wyczerpana jest ono

automatycznie poddawane procesowi regeneracji

za pomocą roztworu soli regeneracyjnej. Po 

zakończeniu cyklu regeneracyjnego stacja

zmiękczania wody jest gotowa do dalszej pracy.

Automatyczna stacja zmiękczania wody Blu T

 może być stosowana wszędzie tam gdzie

przepływ wody nie przekracza 35l/min** a 

temperatura wody jest niższa niż 40oC.

Zastosowanie podzespołów o najwyższej

jakości gwarantuje bezawaryjne i efektywne

działanie urządzeń typu Blu T przez wiele lat.

Urządzenia typu Blu T mogą być zastosowane

do zmiękczania wody w małym gabinecie

stomatologicznym, do myjni , autoklawów itp.

Elektroniczna głowica sterująca. Proces regeneracji

odbywa się w trybie czasowym. Regeneracja następuje

co wybraną ilość dni (np. co 5 dni) o zaprogramowanej

godzinie (2:00). Podczas regeneracji urządzenie nie podaje

twardej wody. Urządzenie wyposażone jest w ekran LCD

dzięki czemu jest łatwe i wygodne w obsłudze.